Goederen / Bazaar - Ophalen goederen

Wij halen op vrijdagmorgen graag uw overbodige spullen.

U kunt dit doorgeven op:

Woensdag- of Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur bij:

Piet van Dijk

Gerrit Inia

Vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u zelf ook nog bruikbare spullen

brengen en ……………..even snuffelen!

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld!!

Uw oude TV, PC, grote monitor, versleten bankstellen en stoelen en oude matrassen
hebben geen verkoopwaarde en worden niet opgehaald. Deze spullen kunt u brengen
naar, of laten ophalen door de gemeentelijke Milieudienst Smallingerland.

 
Vrachtauto
Ga naar boven