Al lange tijd bestond vanuit de gemeente van De Oase de wens om in de kerkzaal een kruis aan te brengen.

Om gevolg te geven aan dit verzoek heeft de Kerkenraad Goff D. Miedema verzocht een aantal ontwerpen te maken voor een kruis.Hij heeft daarop een zevental schetsmatige ontwerpen gemaakt, die in april 2012 aan de gemeente zijn voorgelegd met de vraag om hieruit een keuze te maken.

De keuze is uiteindelijk gevallen op een houten kruis met op de achterzijde aangebrachte verlichting, qua vorm vergelijkbaar met het kruis op de toren van De Oase.

De vormgeving van het kruis

De vormgeving van het kruis valt op door de korte en de lange zijde van de horizontale dwarsbalk, hieraan is niet een Bijbelse betekenis te geven, maar er is wel een verklaring voor. Deze is afkomstig van de Projectarchitect (JSA-Groep) van de Oase, Dolf Jorissen uit Rijssen. Hier volgt een citaat uit zijn verklaring:

De Oasekerk kent twee bouwvolumes. Het kerkelijk centrum en de kerkzaal.

De kerkzaal

Deze is voorzien van een spantenconstructie in de vorm van een hand. Hierop ligt een holle schaaldak, voor het ontvangen van spirituele belevingen, Gods boodschap.

Het kerkelijk centrum

Dit is het bouwdeel met zalen voor clubs, vergaderingen, etc. en heeft een bolle dakvorm, wat een symbool is voor het uitstralen van b.v. zegening. Deze dynamiek en de asymmetrie van de toren heeft de architect geïnspireerd om door het ongelijkzijdige in het kruis te benadrukken, zoals ook de dynamiek van het leven.

De vervaardiging en plaatsing van de kruizen

Het buitenkruis

Het kruis aan de toren van De Oase is gemaakt van het hoogwaardig edelmetaal Chroom-Nikkel-staal, beter bekend als roestvaststaal. Dit kruis is vervaardigd en geplaatst voor de opening van De Oase in 1997 (kijk op deze website onder: oude foto’s).

Het binnenkruis

Het kruis in de kerkzaal is gemaakt van Meranti, een tropische houtsoort afkomstig uit Zuidoost Azië. In sleuven, die in de achterzijde van het kruis zijn gefreesd, is led-verlichting aangebracht (900 lampjes). Het kruis is vervaardigd door de heren Albert Kuipers en Goff D. Miedema en is in september 2012 in de kerkzaal geplaatst (zie op deze website de foto’s uit 2012).

Het Kruis

Lieve Heer, ik ben in Uw huis.

Aan de muur hangt tegenover mij een kruis.

En terwijl ik luister naar de gezangen,

denk ik hoe Gij aan zo’n kruis hebt gehangen.

De achterkant van het kruis is verlicht.

Daar blijft mijn oog op gericht.

Maar eerst moet ik naar de voorkant kijken

eer ik naar het licht mag reiken.

Dan weet ik hoe Gij hebt moeten lijden

en alleen Uw strijd moest strijden.

Dan haat ik de mensen die U dit aandeden,

wijl Gij toen voor die mensen hebt gebeden.

En ik weet het Here, al die wonden,

droeg Gij ook voor mijne zonden.

Voor ons droeg Gij dat bitter lot.

Maar dat licht achter het kruis, was dat God

om Uw lijden te verzachten,

voor dorst die Gij moest smachten?

Lieve Heer, nog ging Gij niet haten

toen ook God U had verlaten.

Want in het donker van Uw bitter lot

bad Gij nog: ,,Mijn God, Mijn God !‘’

En terwijl het hele mensdom toen heeft gevreesd,

gaf Gij in Vaders handen Uw geest.

Terwijl Gij nog kon fluisteren zacht:

,,Het is volbracht”

En dat alles hebt Gij willen lijden

om ons van zonden te bevrijden.

Ga naar boven