De Orgelbeelden

Sinds de ingebruikneming van de Oase in april 1997 werd de Activiteiten Commissie van de Oase er over aangesproken, dat het herplaatste orgel van de toenmalige Noorderkerk nog steeds niet af was. Want voor vele ouderen was het een zeer grote wens dat op het orgel weer de mooie orgelbeelden moesten komen.
Dit gegeven heeft het medebestuurslid van de Activiteiten Commissie Goff.D. Miedema in zijn oren geknoopt voor later zoals hij het wel benoemde.
 images noorderk
De bouw
Eind 2005 zijn er na wat speurwerk op de P.C. bij orgelbouwers en orgelsite’s diverse contacten tot stand gekomen die uiteindelijk spontaan klikte bij Orgelbouwer Hendriksen & Reitsma te Nunspeet. Leuke bijkomstigheid was dat Dhr. W. Hendriksen (Sr) Drachten kende, via zijn vroegere orgel reparatie/restauratie werkzaamheden ooit aan het Zuiderkerkorgel.
Hij vertelde een houtsnijder in loondienst gehad te hebben, die nu nu met pensioen was, die de klus om orgelbeelden te maken wel zou kunnen doen.
Bij de ontvangen offerte begin februari 2006 liet heer Hendriksen weten dat het houtnijden van de beelden zou worden uitbesteed aan de houtsnijder. De gepensioneerde houtsnijder liet het afweten i.v.m. de door ons gevraagde planning om op 17 april 2007 de beelden te kunnen onthullen in een feestelijke dienst.
In september 2006 na goedkeuring van CVK ging alles in sneltreinvaart van start.
2007.DAVID op papier Oase kerkbeeld 033
De heer Hendriksen kwam gelukkig toch met een houtsnijder, Dolf Schinkel uit Kampen.
Foto’s en maten werden genomen van een bestaande, gelijksoortige beeldengroep in de Hervormde Kerk van Zuidwolde. Tekeningen werden gemaakt, schaalvergroting aangepast en afgestemd op het Oaseorgel.
De engelen
Gestart werd met productie in Kampen met de eerste engel Gabriëlle zoals Goff het benoemde. Maar zij verloor haar hoofd door een misser met de beitel, tijdens demo houtsnijden op de Kerstfair 2006 in Zwolle.
2007. OASE. ORGELBEELDEN 12-04kerkbeelden 022
Het tweede hoofd is met succes later herplaatst.
Orgel 0632007. GABRIËLLE kerkbeeld 01. 011
Bij de tweede engel werd op ons verzoek de boezem iets afgezwakt, dat kon gewoon met schuurpapier en was niet zo moeilijk.
Orgelbeeld 007
Koning David
Met koning David, hadden wij ook wel wat mee te stellen.  Het beeld van David was gesneden met het gezicht afgewend van de lier.
 images david03Orgel 058
Dolf de houtsnijder uit Kampen, stad van de theologie, liet weten dat David al zijn Psalmen kende. Op de lier zitten maar een paar snaren, het begeleiden was vermoedelijk niet meer dan wat tokkelen.
 images david14 images david36
Op ons verzoek werd David onthoofd en is zijn hoofd herplaatst met zicht op zijn instrument.
David in volle glorie
Maten en gewichten
De beelden variëren in hoogte van 1,10 meter tot 1,25 meter. Het beeld van Koning David weegt 45 kilo. De beide engelen met trompetten wegen 25 tot 28 kilo.
 images 2410c
Bijzonder is de houtsoort, die voor de beelden is gebruikt: Jelutonghout uit Maleisië. Dit zijn bomen, die wel 60 tot 80 meter hoog kunnen worden. Ze hebben een doorsnede van 1,80 tot 2,50 meter. Het zijn takvrije stammen tot een lengte van ca. 30 meter. De houtkleur is crèmewit tot strogeel.
 images 2engel01
Het wordt veel toegepast in de modelbouw. Platen Jelutonghout wordt aanelkaar gelijmd tot zware massieve blokken, en met grote klemmen vastgezet om ze naderhand te kunnen bewerken.
Het toonbaar maken door de beelden te schilderen is belangeloos uitgevoerd door de heer R.(Rinze) Jacobi. Deze meesterschilder heeft er erg geduldig op kustzinnige wijze iets moois van gemaakt. Voor Koning David werd zelfs 23 karaats bladgoud toegepast en dat hoort ook wel bij een echte koning.

 images 1engel04

 

Ga naar boven